Wysyłka i zwroty

Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.

Dostawy są realizowane poprzez firmę kurierską POCZTEX. Wysyłka towaru następuje niezwłocznie po otrzymaniu i potwierdzeniu zamówienia przez Sklep internetowy www.ekoplotek.pl i jest realizowana w ciągu 2-7 dni roboczych.

W niektórych przypadkach dostawa może wynosić do 14 roboczych dni. W takich przypadkach Kupujący jest informowany o tym przy potwierdzaniu zamówienia przez Sklep.

Zamówiony towar dostarczany jest za pomocą firmy kurierskiej POCZTEX. Kupujący jest obciążony kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu. Koszty dostawy na terenie Polski wynoszą:
Zamówienia realizowane są w dni robocze od 9.00 – 17:00.

Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Kupującego, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.

Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Kupującego z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Kupującego spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez Strony sposób.

Zaleca się, aby Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Konsument skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą telefonicznie: (+ 48)  508-229-609 bądź na adres e-mail: biuro@logoz.pl

Kupujący który nie jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie: (+ 48)  508-229-609 bądź na adres e-mail: biuro@logoz.pl

Koszty wysyłki

koszty przesyłki w zależności od wagi i wielkości są ustalane podczas procesu zamówienia